Домашният социален патронаж в Бургас закупи и поднови част от професионалното си кухненско обзавеждане. В „арсенала“ по приготвяне на вкусната и здравословна храна за потребителите на социалната структура вече са включени съвсем нов електрически конвектомат, нов обръщателен тиган и нова машина за белене на картофи.

Новото и модерно кухненско оборудване ще подобри материалната база за приготвяне на храна за възрастни хора и лица с увреждания и ще повиши значително качеството на предоставяната социална услуга за потребителите.

Допълнителното кухненско оборудване и обзавеждане е продиктувано от значително увеличения капацитет на потребители на Домашен социален патронаж Бургас в направление „Хранене и разнос“. Социалният патронаж предоставя храна вече на близо 1000 потребители - възрастни хора и лица с увреждания, чиито брой в последната година и половина, предвид пандемичната ситуация, допълнително нарасна, а това доведе и до засилване на интереса към предоставяне на топла храна по домовете.

Чрез закупуване на съвременно енергоспестяващо оборудване ще се намали себестойността на храната, ще се икономиса енергия, ще се намали времето за приготвяне на храната и режийният разход, което от своя страна ще доведе до намаляване на таксата за потребителите.

Оборудването бе закупено по проекта на Община Бургас „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж Бургас, чрез закупуване, доставка и монтаж на ново професионално оборудване“ /Договор РД04-67/17.05.2021г./ и финансиране от Фонд „Социална закрила“.