Подкрепяме създаването на "бързи зелени коридори" за ваксинирани и хора, които вече са се възстановили от COVID-19, като същевременно не се ограничават пътуванията на останалите пътуващи.

Това трябва да доведе до възраждане на туристическата екосистема и международната мобилност. Това каза вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на видеоконференция на високо равнище на министрите на туризма на Европейския съюз в рамките на португалското председателство, съобщиха от Министерството на туризма.

Министър Николова посочила по време на форума, че безопасното, безпроблемно и свободно пътуване, както и отворените граници са от основно значение за съживяването на туристическия сектор, поради което са необходими координация, подкрепа и солидарност както на равнището на ЕС, така и на национално ниво, за да се създадат необходимите условия за насърчаване на развитието в сектора в съответствие с основополагащото право на свободно движение.

Акцентът е поставен върху устойчивото развитие и цифровизацията и ние вярваме, че тези основни цели ще поставят основите за началото на възстановяването и бъдещото развитие в сектора, е казала министър Николова.

Тя разкри, че България смята, че националните планове за възстановяване и устойчивост са от съществено значение за постигането на тези решаващи за туризма цели.

Вицепремиерът е изтъкнала, че е необходимо да се разработи цялостна европейска стратегия за развитие на туристическия сектор в съответствие с целите на член 195 от Договора за функционирането на ЕС.

Конкретните дейности за улесняване / насърчаване на благоприятна среда за развитие на субектите в туристическия сектор следва да бъдат подкрепени със специални финансови възможности и подкрепа от европейски фонд за туризъм, е посочила министър Николова и е изразила твърдата си увереност, че държавите от Общността се нуждаят от взаимопомощ и разбиране.

Вицепремиерът посочи, че пандемията COVID-19 оказва безпрецедентен натиск върху туристическия сектор в Европейския съюз.

В контекста на COVID-19 най-отчетливите тенденции, наблюдавани в туризма в България, са: неотдавнашното развитие на вътрешния туризъм, тенденцията за преминаване към други видове транспорт, които спадат към по-безопасните и персонализирани видове, повишен интерес към СПА, уелнес, медицински и балнео туризъм, както и ориентиране към по-малките курорти и места за настаняване с по-малък капацитет, каза Николова.