Изложбата „Баба Марта ранобудна сплита мартеница чудна“ бе открита в Етнографския музей в Созопол. Тя включва повече от 80 творби на индивидуални участници, детски градини и училища не само от Община Созопол, но и от страната, които са се включили в тематичен конкурс.

Местната власт се обръща към жителите и гостите на града да се убедят сами в таланта на младите автори, а при желание да закупят рисунка, мартеничка или пано на символична цена. Събраните средства ще бъдат използвани с благотворителна цел.

Изложбата беше открита днес и ще продължи до 27 февруари.

През следващите дни комисия в състав Иван Бахчеванов – художник и гл.уредник Художествена галерия, Ани Недин – художник, Женя Халваджиева – дизайнер, Николина Атанасова - дизайнер Мариела Зингинова – ръководител сектор „Образование“, Мария Вълчева – ст. експерт дирекция „ОКСДС“ и Яна Сотирова – секретар на МКБППМН ще излъчи победителите, които ще бъдат публично обявени на 26.02.2021г. в официалния сайт на Община Созопол – www.sozopol.bg , както и на фейсбук страницата.

Организаторите ще се свържат допълнително със всички участници, за да бъде уточнен редът за получаване на техните подаръци.