Дебатът по проекта на бюджет на община Бургас за 2021-ва година продължи 3 часа.

„Радвам се, че направихме добра дискусия в добър тон. Благодаря на г-н Димитър Николов и неговите зам.-кметове за усърдната работа за подготвяне на Бюджет 2021. Това е бюджет, в който е направен добър баланс между потребностите на различните групи граждани и възможностите на общината, което е предпоставка за добро финансово управление. Благодаря на зам.-кмета по бюджет и финанси г-н Стойчев и Златина Караиванова”, каза председателят на Общинския съвет проф. Севдалина Турманова.

Те отправи призив към колегите си от ОбС.

„Уважаеми колеги, общински съветници, бургаските граждани заслужават да имат този бюджет. Те ни слушат и ни гледат в момента. И аз Ви призовавам като техни избраници да проявим разум, да проявим мъдрост, да се обединим около каузата Бургас. Апелирам към Вас, като първа сред равни, да подрепим проекта за бюджета на община Бургас за 2021 г. Бургас е не само име, не само адрес, той е кауза и наша съдба. Нека пристъпим към гласуването”, заяви Турманова.

В момента бюджетът се гласува по пера.