Община Бургас продължава своята дългосрочна политика за ограничаване на фините прахови частици във въздуха в квартал Долно Езерово.

Добрите метеорологични условия и по-високите температури през този месец дадоха възможност на администрацията да продължи дейностите по миене на основни улици в бургаския квартал. Това ще спомогне за намаляването на фините прахови частици, които се генерират преди всичко през този сезон от битовото отопление.

Миенето на улиците се извършва по одобрен график. Мярката бе предприета и заради регистрирани в периода 30 ноември - 29 декември завишени стойности на фини прахови частици в атмосферата. Данните на РИОСВ и Община Бургас са публикувани на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1489, както и на ежедневните бюлетини на ИАОС http://eea.government.bg/airq/bulletin.jsp.

През изминалата седмица екипи от екоинспектори извършиха поредица от проверки в Долно Езеров за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и горене на опасни за околната среда материали. При направените огледи не са констатирани нарушения от този характер.

От Община Бургас призовават гражданите да спазват правилата за изхвърляне на битови отпадъци и опазване на околната среда и ако станат свидетели на нерегламентирани действия, да подават сигнали.