Предприятие за производство на части за железопътния транспорт да бъде изградено в Бургас. За реализирането на този проект днес, по предложение на кмета Димитър Николов, общинския съвет даде зелена светлина. Предвижда се тук да се разположи “Комплекс за производство на железопътни колела, оси, гуми и аксиално-симетрични елементи”. Инвестиционният проект е постъпил в Общината от името на компания “2 МЕКС” ЕАД. Тя вече е подала и заявление в Българската агенция за инвестиции за издаване на сертификат за “Приоритетен инвестиционен проект” по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Компанията има амбиции да разпространява продукцията си на световния и европейския пазар.

Предвижда се заводът да бъде в “Индустриален и логистичен парк”, но тъй като за работата му ще бъде необходима голяма площ, общината ще приобщи и допълнително свои имоти. Вече са проведени и предварителни разговори със собствениците на околни частни имоти.

Местният парламент одобри още едно инвестиционно предложение- изграждането на предприятие за акустични стенни панели за кина, стадиони, театри и пр. То е на компанията “МОНСИЙТ” ООД, която за целта ще закупи съответния окрупнен терен.