17 662 кг храни от животински произход са насочени към унищожаване от инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) само в рамките на новогодишните празници.

От тях най-голямо количество са 17 653 кг храни, които са били превозвани в хладилен камион. Поради произшествие на пътя е прекъсната хладилната верига и е имало риск от замърсяване при претоварване на месото.

Възбранени и насочени за унищожаване са и 40 стъклени бутилки маслиново масло, оризово масло и масло от гроздови семки с изтекъл срок на годност.

Общо извършените проверка за периода от 21 декември до 3 януари са 1 800 тематични, отчитат се от БАБХ.

Проверките са били в предприятия за производство и търговия на храни, складове за търговия на едро и дребно, заведения за обществено хранене, пазари и борси на територията на цялата страна. Най-честите констатирани нарушения от инспекторите по време на засилените проверки са свързани с неправилно етикетиране на храни, нерегламентирано приготвяне и търговия с храни в обект без регистрация съгласно Закона за храните, храни от неживотински произход с изтекъл срок на годност, несъответствия по сградов фонд и оборудване.

Съставени са 7 акта за установяване на административно нарушение и 21 предписания за отстраняване на установени нарушения.