Агенция по заетостта стартира процедура за кандидатстване на работодатели по мярката 60/40. Изплащането на средства за запазване заетостта на работници и служители ще продължи и за месеците юни и юли, съобщиха от Агенция по заетостта.

През този период ще бъдат подкрепяни лица в предприятия, които осъществяват икономическа дейност, чиито средномесечни приходи от продажби през миналата година са намалели в сравнение с 2019 г. Регламентираната подкрепа за новия етап ще се определя на база осигурителния доход на работниците и служителите за месец април 2021 г. Запазва се в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на 100 през месеца, за който се представя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Финансова подкрепа в размер на 50% се предоставя за запазване на заетостта на работещите в предприятие, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на 100. Средствата по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно. Подаването на документите трябва да е в рамките на месеца, който следва след изтеклия такъв, за който се кандидатства. Работодателите, които желаят да получат подкрепа по съответната мярка и за двата месеца, ще имат право да кандидатстват последователно, казват още от Агенцията. Документите и заявлението по мярката 60/40 следва да се подадат в бюрото по труда или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).