Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно мандата на кмета на бургаското село Изворище - Халил Енвер Шабан. Комисията е приела, че съществува несъвместимост със заеманата от него изборна длъжност и изискването да не извършва търговска дейност. Като доказателство към твърдението за несъвместимост, Комисията посочва разпечатка от Търговския регистър на Агенция по вписванията, където Халил Шабан фигурира като управител и едноличен собственик на капитала на дружество с ограничена отговорност.

Припомняме, че той бе кандидат на ДПС и спечели изборите на първи тур.

В момента Шабан все още е в кметството. Той не поиска да коментира ситуацията, но заяви пред БургасИНФО каква ще е следващата му стъпка.

„Ще се явя на новите избори за кмет, които бъдат насрочени от ОИК”, бе категоричен Шабан пред БургасИНФО.