Евродепутатите ще обсъдят в понеделник Истанбулската конвенция и други мерки за борба срещу основаното на пола насилие и ще гласуват резолюция по темата в четвъртък.

Очаква се те да призоват държавите членки, които още не са ратифицирали конвенцията, да го направят незабавно и да предприемат всички необходими законодателни и политически мерки за спиране на насилието срещу жени и момичета.

За да отбележи Международния ден за премахване на насилието срещу жените, в понеделник Европейският парламент в Страсбург ще бъде осветен в оранжево.

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна като Истанбулската конвенция, е първият международен правно обвързващ инструмент по въпроса. Той установява всеобхватна рамка от мерки за предотвратяване на такова насилие, оказване на подкрепа за жертвите и наказване на извършителите.

Въпреки че ЕС подписа конвенцията на 13 юни 2017 г., седем държави членки още не са я ратифицирали: България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Словакия и Обединеното кралство.