Новият Общински съвет на Бургас, който днес заседава за първи път, избра съставите и председателите на постоянните комисии. Както вече писахме ОбС избра своите зам.-председатели, които ще са трима. Заместници на проф. Севдалина Турманова от ГЕРБ са Станимир Апостолов от СДС, Димчо Грудев от ГЕРБ и Чанко Мирчев от БСП

Групите на политическите партии са четири. Тази на ГЕРБ е най-многобройна – от 24 души. БСП са представени от 7 души. „Обединена градска десница” е от шест съветника и включва ДБГ и „Демократична България”. Групата на СЕК е от петима. Съветниците на СДС са двама, но на практика техните гласове са ключови.

Ето и кои съветници застават начело на постоянните комисии. Според новоприетия правилник, редовните докладни записки, трябва да постъпват в комисиите 48 часа преди техните заседания.

Постоянна комисия по правни въпроси – адвокат Иво Баев (Обединена градска десница)

Постоянна комисия по здравеопазване – д-р Антонио Душепеев (ГЕРБ)

Постоянна комисия по бюджет и финанси - Красимира Маркович (ГЕРБ)

Постоянна комисия по международно сътрудничество и връзки с гражданското общество - Кирил Начев (СЕК)

Постоянна комисия по образование и вероизповедания - Виолета Илиева (ГЕРБ)

Комисия по социални дейности - Чанко Мирчев (БСП)

Постоянна комисия по спорт, деца и младежки дейности - Йордан георгиев (БСП)

Постоянна комисия по транспорт и безопасност на движението - Ева Михалева (ГЕРБ)

Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни - д-р Митев (СДС)

Посстоянна комисия по устройство на територията- архитект Петър Статев (ГЕРБ)

Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества - Георги Дракалиев (ГЕРБ)

Постоянна комисия по икономика и инвестиционни политики – Константин Бачийски (СЕК)

Постоянна комисия по обществен ред и сигурност - Живко Господинов (БСП)

Постоянна комисия по култура и читалищна дейност - Веселин пренеров (ГЕРБ)

Постоянна комисия по морско дело и рибарство - Георги Събев СЕК

Постоянна комисия по туризъм Живко Табаков (Обединена градска десница)

Постоянна комисия по наука, иновации и оперативни програми – проф. Сотир Сотиров (ГЕРБ)

Стоянна комисия по установяване на конфликт на интереси - Анелия Иванова (ГЕРБ)