Задълженията на областния управител е да свика сесия, която е първа след изборите, в 14-дневен срок от обявяването на резлутатите. С провеждането на сесията и клетвата на избраните за кмет, кметове на кметства и общинските съветници, задълженията на областния управител приключват в тази процедура. Това заяви областният управител на Бургас Вълчо Чоаков по повод заплетения казус с избрания за нов мандат кмет на Несебър Николай Димитров, който в момента се намира в ареста. За понеделник, 11-ти номеври, от 14 часа, е свикана тържествената сесия, на която трябва да бъде положена клетва от новоизбраните представители на местната власт. Случаят предизвика огромен обществен интерес, различни тълкувания и коментари.

„Позволих си да изляза извън моите правомощия с оглед на обществения интерес в община Несебър и да задам няколко въпроса н ЦИК във връзка с прилагането на Изборния кодекс и Закона за местното самоуправление и местната администрация, които са свързани с процедурата. От ЦИК отговориха, че нямат правомощия в случая по тези въпроси, които съм поставил и че те са само по правоприлагане на Закона, а не по неговото тълкуване и даване на указания.“, добави областният управител.

Той подчерта, че Законът много ясно е разписал какви са задълженията на всяка една от администрациите. „Оттук нататък, след като се приключи с клетвата на новоизбраните на 11-ти ноември, понеледник, всички правомощия са в ОИК-Несебър, които ще правоприлагат закона по отношения на възникналите казуси“, каза той.

По повод многобройните коментари дали е възможно Николай Димитров да бъде пуснат от ареста само за клетвата и може ли да се стигне до нови избори, Чолаков заяви, че тези въпроси не са свързани с длъжността областен управител. „Като юрист имам становище, но то е без значение, тъй като не съм аз органът, който ще се занимава с този въпрос по-нататък.

Не мога да кажа дали е възможно или не. Чух дори коментари, че областният може да ходи да заклева в ареста – това не е възможно.“, каза Чолаков.