От Менса България приканиха кандидатите за кметове и общински съветници безплатно да проверят своето ниво на интелигентност. В открито писмо те обявяват, че това са шестите по ред избори, на които предлагат да тестват интелектуалните способности на хората, които искат да ръководят народа.

Писмото е изпратено до партиите, коалициите и инициативните комитети, които са издигнали кандидатите за кметове и общински съветници за изборите за местна власт насрочени на 27 октомври 2019 г.

"Местната управа е тази държавна администрация, която е най-близко до народа, също така и местната управа е пряката връзка на народа с държавните органи на управление. Поради тази причина, всеки един гражданин на България, трябва да направи много внимателен избор, при вота си за местна управа с цел, суверена да бъде най-добре представен пред органите на държавно управление", пишат от Менса България.


Те уточняват, че от тези избори зависят много неща, които пряко влияят на качеството на живот на българина.

"Един от параметрите, който традиционно се неглижира, са умствените възможности на кандидатите. Нормално е всеки кандидат за местна управа да притежава, достатъчно умствени възможности, за да може да вникне в проблемите на управляваната от него територия и да вземе възможно най-правилно решение в хода на управление", мотивират се от българския клон на световната организация.


Организацията няма право да оповестява резултатите без изрично съгласие на тествания

Те признават, че умствените възможности на дадения човек, сами по себе си не са достатъчни, за правилно управление. Те трябва да бъдат съчетани с други знания и умения, но липсата на умствен капацитет, ще е достатъчна предпоставка, за провал в управлението.

От Менса-България припомнят, че нямат право да оповестяваме резултатите, освен ако самият притежател на тези данни не е изразил писмено волята си, да бъдат публично оповестени.

Тестът за интелигентност, който ние използваме е по стандарт, одобрен от "Менса Интернешънъл" и същият се използва в над 70 държави, от цял свят. Продължителността на теста е 30 минути, а резултатите са готови между 30 и 60 минути, след приключването му.


"Менса България" е създадена през 1991 г., а от 1998 г. е пълноправен член на "Менса Интернешънъл", която е най-старата и най-масова организация в света, на хора с висок коефициент на интелигентност.

Припомняме, Менса е основана в Англия през 1946г. от адвоката Роланд Берил и д-р Ланс Уеър, също адвокат и учен. Те имали идея да формират общество от интелигентни хора, като единствения критерий за членство е висок коефициент на интелигентност ( IQ). Оригиналните идеи са такива и до днес - да се създаде общност, която не е политическа и няма расистки или религиозни ограничения. Обществото приветства хора с всякакво социално положение, чийто коефициент на интелигентност е в горните 2% на населението, с цел тези хора да се наслаждават на компанията си и да участват в разнообразни социални и културни дейности.