Общинската избирателна комисия (ОИК) е сезирана за незаконосъобразни действия от страна на регистрирания като независим кандидат за кмет на Община Несебър Николай Димитров. Сигналът е внесен от представители на ПП ГЕРБ.

На 19 септември 2019 г. комисията е регистрирала за участие в изборите кандидатска листа на независим кандидат Николай Димитров. Той е кмет на Община Несебър и след регистрацията си следваше да преустанови дейностите си като орган на местната власт. Действията му с днешна дата са в грубо нарушение на Изборния кодекс, съгласно който кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Кандидатът за кмет на община, район или кметство, който е държавен или местен орган, или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите.

От ПП ГЕРБ обръщат внимание, че личния лек автомобил на Николай Димитров днес е паркиран на служебно (общинско) паркомясто пред общината, а кандидатът Николай Димитров е бил в сградата на Общинска администрация – Несебър. В кои точно кабинети е бил се очаква ОИК да установи.

Паралелно с това кандидатът Николай Димитров участва в служебни събития на Община Несебър - едното касае обект велоалея, свързваща селищно образувание „Чолакова чешма“ с к.к. „Слънчев бряг“, а другото - разширяване на съществуващо трасе на улица между основния транспортен разпределител на кк “Слънчев бряг“ и първокласния път I-9 при разклона за с.Кошарица. Тези мероприятия и най-вече неговото участие намират отражение в медиите днес.

„При това положение коментара за неравностойността на кандидатите в кампанията, за нарушенията на Изборния кодекс и пр. оставяме на ОИК и очакваме да предприемете следващите се по закон действия за налагане на санкции и другите предписани от закона действия”, пише в жаблата от ПП ГЕРБ.