“Хроничната коремна болка, придружена от чревен дискомфорт, подуване на корема, диария или запек, както и загубата на тегло са често срещани оплаквания при възрастни, а все по-често и при деца. Тези симптоми се срещат както при синдрома на раздразненото дебело черво черво (irritable bowel syndrome (IBS), така и при възпалителни заболявания на червата (inflammatory bowel disease (IBD), като хроничен улцерозен колит (ХУХК), болест на Крон и други”, обяснява специалистът по клинична лаборатория в „ЛИНА” д-р Пламена Хараланова.

Често проявите на двете групи заболявания се припокриват и за тяхното разграничаване понякога се прибягва до колоноскопия – инвазивна и не много приятна процедура. Диагностиката на чревното възпаление в редица случаи е истинско предизвикателство за лекарите, особено в случаите на засягане на тънкото черво, което не може да бъде изследвано със стандартно ендоскопско оборудване.

Напоследък в световен мащаб се наложи нов, неинвазивен маркер за диагностика, оценка и проследяване на възпалителните заболявания на червата.

Фекалният калпротектин е белтък, който съставлява около 60% от цитоплазмените белтъци на неутрофилните гранулоцити. Това са клетките, които първи се отправят към мястото на възпаление, а освободените ензими от гранулите в тяхната цитоплазма унищожават патогенните микроорганизми. При наличие на възпаление на чревната стена, гранулоцитите мигрират през нея, подлагат се на цитолиза, при която се отделя калпротектин в чревния лумен и може да бъде открит във фекалиите. Там той не се разгражда от чревната флора и е стабилен до 7 дни. Концентрациите му са значително повишени при редица чревни заболявания – улцерозен колит, болест на Крон, инфекциозен ентероколит, девертикулит, възпаление на червата, причинено от прием на нестероидни противовъзпалителни медикаменти, полипи, както и при колоректален карицином. Фекалният калпротектин е много чувствителен маркер за чревно възпаление, но не определя причините за него. Той е изключително полезен при отдиференцирането на функционални нарушения от чревно възпаление, както и за проследяване на ефекта от лечение при пациенти с доказано такова заболяване. Той се използва и като маркер, предсказващ обостряне на заболявания като ХУХК и болест на Крон. Има много висока отрицателна предиктивна стойност, което означава, че при наличие на отрицателен резултат, в голяма степен се отхвърля възможнастта за наличие на всички заболявания, водещи до неговото повишаване. Това е изключително полезно за отсяване на пациенти, нуждаещи се от колоноскопия и други образни изследвания, използвани при диагностиката на чревната патология. Особено лесно приложим и информативен е при деца, на които се спестяват неприятни диагностични процедури.

В лаборатория „Лина”, фекалният калпротектин се изследва на напълно автоматизирана ELISA система “Allegria”, където всеки тест – стрип има собствена, вътрешна контрола, което гарантира качеството на резултата. За изследването е необходима еднократна фекална проба от порядъка на 5 гр., като пациентите могат да вземат стерилен контейнер от всеки от филиалите на „ЛИНА”.

Цената на изследването на фекален калпротектин е 30 лева, а резултатът излиза в рамките на деня.