Средно по 100 свободни места са останали в българските висши учебни заведения. Такава е бройката студенти, която трябва да намерят Техническият университет - София, Тракийският в Стара Загора, ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград, както и в Техническият университет във Варна, за да стартират годината със запълнени курсовете, предаде "Монитор".

В други родни вузове обаче търсят по-голям брой кандидати – в Русе те са 250, а в Пловдив 130, докато трети като Лесотехническия в София се надяват на още 50 студенти.

В Технически университет – София свободните стотина местата са разпределени между професионалните направления: "Енергетика"; "Електротехника, електроника и автоматика", "Общо инженерство" и "Машиностроене". В Стара Загора основната част от останалите незаети места са в аграрните специалности: зооинженерство, рибовъдство и аквакултури, екология и опазване на природната среда, агрономство.

ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград запълват липсите предимно в редовната форма на обучение- в специалност "Право" има 10-12 незапълнени места, в български и китайски език има 3-4 места, математика - 5 места, 6 в специалност "акушерство".

Във Варненския технически бройките са разпределени в специалностите "Електротехника", "Електроника", "Топлотехника" и "Експлоатация на флота и пристанищата".