Присъдата на Димитър Димитров за убийството на Иван Попов „Костов“ от гр. Поморие влиза в сила. Подсъдимият ще търпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години, след като върховните съдии оставиха в сила решението на Апелативен съд – Бургас.

Димитър Димитров е признат за виновен в това, че на 15.11.2015 г., около 19:40 ч, в гр. Поморие, пред арт-клуб „Омара“, при превишаване пределите на неизбежната отбрана, умишлено умъртвил Иван Попов, поради което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от четири години. Със същата присъда подсъдимият е признат за виновен и в това, че на неустановена дата придобил и до 15.11.2015 г. държал огнестрелно оръжие – пистолет и боеприпаси – девет броя патрони, без да има надлежно разрешение. За това престъпление му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години.

Съдът е определил на Димитров едно общо наказание от четири години „лишаване от свобода“, търпимо при първоначален общ режим. С присъдата е уважен предявеният от М. И. П. граждански иск за сумата от 100 000 лева, представляващи обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди от престъплението

Съдебният акт на Апелативен съд – Бургас, с който е потвърдена първоинстанционната присъда, беше протестиран от прокуратурата и обжалван от страните пред Върховния касационен съд.

В решението на ВКС е посочено, че след направения касационен контрол магистратите не намират основания за намеса в атакувания съдебен акт, поради което той следва да бъде оставен в сила.

Решението не подлежи на обжалване.