Поведението на пострадалия при катастрофа пешеходец, когато пресича неправилно, е смекчаващо вината обстоятелство. Правото на пешеходеца е абсолютно само при спазване на правилата за движение по пътищата по чл. 113 и 114.

Това се посочва в Тълкувателно решение ВКС.

Това означава, че ако пешеходец, който пресича неправилно е причина за катастрофа, обстоятелството може да води до по-лека присъда за шофьора, включително и ако той е нарушил правилата за движение по пътищата и с превишаване на скоростта.

Тълкувателното дело беше образувано по въпроси на председателя на ВКС Лозан Панов, на главния прокурор Сотир Цацаров и на министъра на правосъдието Екатерина Захариева. Повод тримата да поискат уеднаквяване на практиката на съдилищата беше делото за смъртта на Лора Казанлиева от Варна, която беше прегазена от моторист на пешеходна пътека.

Припомняме, в края на март ВКС намали наказанието на Диян Станчев на 2 години затвор, което предизвика гневни реакции на близките на загиналото момиче.

Мотив за решението на съда беше, че прие пешеходката Лора Казанлиева като съпричинила инцидента, тъй като не е преценила скоростта, с която се е движил мотора.

Затова един от въпросите, които Лозан Панов зададе на съдиите от Наказателната колегия, е дали правото на пешеходеца да пресича е абсолютно, ако е на пътека, на светофар или на място, което е продължение на тротоара или бордюра. Той поиска върховните съдии да кажат, ако това право не е абсолютно, какви фактори трябва да съобразява пешеходецът, когато пресича платното.

В становище, подписано от шефа си Теодора Точкова, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС), заяви, че правото на пешеходеца да пресича на пешеходна пътека не е абсолютно.

Законът за движение по пътищата (ЗДвП) и правилникът за прилагането му възлагат в отговорност на пешеходците да спазват определени правила при пресичане.

В решението на ВКС се признава неправилна и непоследователна съдебна практика, свързана с непълно, неточно или схематично мотивиране на съдебните актове на въпроса за вида непредпазливост при транспортните престъпления.

В Тълкувателно решение на Наказателната колегия на ВКС се уеднаквява практиката по дела, свързани с транспортните престъпления и се посочва, че Поведението на пострадалия от пътно-транспортно произшествие пешеходец, когато той е допринесъл за вредоносния резултат, следва да се отчита при индивидуализацията на наказанието на извършителя на престъпление по чл. 343 от НК като смекчаващо отговорността обстоятелство.

Съпричиняването на резултата от пострадалия при пътно-транспортно произшествие не е сред предпоставките, обуславящи отлагането на изтърпяването на наказанието по чл. 66, ал. 1 от НК, но има косвено значение при преценката на възможността за постигане на целите на наказанието по чл. 36 от НК с прилагането на института на условното осъждане.

В решението се посочва и че установената по надлежния ред концентрация на алкохол на извършител на престъпление по чл. 343 от НК е от значение за определяне на степента на обществена опасност на деянието и на дееца, но не може самостоятелно да обуславя невъзможност за приложение на разпоредбата на чл. 66 от НК.

Правото на пешеходеца при пресичане на пътното платно, в зависимост от мястото на пресичане е абсолютно на пешеходните пътеки, на маркировките и сигнализираните за това места, както и на продължение на тротоарите, на светофарите при сигнал за право да премине.

Не е абсолютно при пресичане на пътното платно на нерегламентирано за тази цел място и пешеходецът трябва да съобразява правилата на чл. 113, т. т. 1, 2 и 4 и чл. 114 от ЗДвП.

Тъй като законът дава право на пешеходците да пресичат платното за движение и извън определените за целта места, то това право не съответства задължение на водачите на пътни превозни средства да ги пропуснат. Следователно, при пресичане на пътното платно извън определените за целта места правото на пешеходеца не е абсолютно.

Към тълкувателното решение са депозирани особени мнения на съдиите Лозан Панов, Красимир Харалампиев, Красимир Шекерджиев и Антоанета Данова, Ружена Керанова, Жанина Начева и включително и на докладчика по делето Спас Иванчев./news.bg