Доброволците на БМЧК от клубовете в Бургас, Айтос, Карнобат и Сунгурларе успяха да съберат впечатляващата сума от 4 655 лв. в полза на деца в неравностойно положение! Бяха закупени коледни подаръци, лакомства и почерпка за близо 260 деца от областта, които получиха своите изненади по време на коледни тържества с участието на младежите червенокръстци.

Тази година доброволците фондонабираха, разпространявайки брандираната картичка на БЧК-Бургас „Подари Коледа“ сред свои съученици, в учителските колективи, в големи търговски центрове и по време на коледни еко-работилнички, насочени към най-малките.

Деца, включени в кампанията „Подари Коледа“ 2016

1. Деца на бенефициенти, ползватели на соц.услуга трапезария към БЧК – 14 бр.

2. Деца с увреждания, учащи в ПУ „Отец Паисий“ – 71 бр.

3. Деца от ДЦРДУ към Община Бургас – 13 бр.

4. Деца от ЦОП-Бургас – 22 бр.

5. Ученици от 1-7 клас от СУ „Хр.Ботев“, кв.“Черно море“ Бургас – 58 бр.

6. Айтос - Център за работа с деца с увреждания и Защитено жилище – общо 25 деца

7. Карнобат –ЦНСТ за деца с увреждания в гр.Карнобат и ЦСРИ „Св Анна“ – 40 деца

8. Сунгурларе - Коледно тържество и подаръци за 12 деца в неравностойно положение от СОУ „Хр.Ботев“