Проектно предложение на Община Бургас бе сред 14-те лауреати в рамките на Програма „Европейска градска инициатива“. Отличието бе връчено на официална церемония в Брюксел по време на двудневно събитие, посветено на Новия европейски Баухаус в регионите и градовете.

С индикативен бюджет от 65 милиона евро по ЕФРР, „EUI - Иновативни действия“ е инициатива, насочена към проекти, фокусирани върху Новия европейски Баухаус (НЕБ). В основата на концепцията му е заложено създаването отворени публични пространства, които да са естетически издържани, в хармония с природата и в подкрепа на устойчивото развитие на градовете, както и приобщаващи различни групи от населението.

Първата покана за предложения по Програма „Европейска инициатива за градско развитие - иновативни дейности“ дава възможности на градовете да поемат риска и да превърнат амбициозни и креативни идеи в пилотни проекти, които могат да бъдат тествани в реални градски условия.


Проектът RELAUNCHTOWIN, с който Бургас печели финансиране в инициативата цели да подобри градската среда и да я направи по-адаптивна по отношение на климатичните промени, да създаде приобщаващо пространство, в което всички граждани да намерят своето място и да модернизира и вдъхне нов живот на урбанизираните площи.

Дейностите по проектното предложение ще се фокусират върху Спортна зала „Младост“ и целят да я превърнат от стара сграда в модерен център за спорт и здравословен начин на живот, който да приобщава и хора от различни уязвими групи - хора с увреждания, етнически малцинства, мигранти и др. Търси се също така и включването на възрастни хора, които да предадат своите знания за местни традиции, земеделие, занаяти и цялостен начин на живот на по-младите, което да доведе и до по-добра устойчивост на местната култура и традиции. Срокът за реализация на проекта е 3 г. и 6 месеца, а бюджетът- 5 634 340 евро, от които 4 507 472 евро са средства на ЕРФФ. Бюджетът на Община Бургас е 3 896 500 евро, като 3 117 200 евро се предоставят от ЕРФФ.