Община Бургас в партньорство с представители на фондация "Заслушай се" с финансовата подкрепа на посолството на САЩ в република България започват дейностите по проект "Let's sign (language) it, съобщиха от пресслужбата на местната власт.

Българският жестов език е официално признат от 21 януари 2021 г. и за първи път общността на глухите има възможност да се застъпи за равен достъп до информация, комуникация и образование.

От 1 януари 2023 г. е задължително всяка една институция на местно и национално ниво да предоставя достъп на глухи хора като ползватели на български жестов език.

В момента Община Бургас се стреми да модернизира собствения си сайт със секция за такъв тип комуникация. Въпреки това в местната общност на глухите липсват специалисти по жестов език на пълен работен ден в региона.

Настоящият проект има за цел да постави основите на иновативно овластяване на местни глухи специалисти с фокус върху създаването на висококачествени ресурси на българския жестов език и устен превод. Целта е създаване на качествени видеа на български жестов език, които да бъдат качени на сайта на Община Бургас.

"Стремим се да подобрим достъпа до информация и обществени услуги за ползвателите на български жестов език, а това ще повиши общественото съзнание за нуждите и решенията за достъпност. Този проект ще служи като пример за много други общини, които са изправени пред подобни предизвикателства", посочват от Община Бургас.

Основни дейности включват:

1. Създаване на специална секция на български жестов език на сайта на Община Бургас като част от мерките и действията за равни възможности на хората с увреждания.

2. Обучение на двама местни глухи специалисти по български жестов език от квалифицирани преподаватели за глухи в София.

3. Записване и монтаж на поредица от висококачествени видеоклипове на български жестов език на избрана информация от сайта на Община Бургас с подкрепата на екип от опитни специалисти по български жестов език, базиран в София.

4. Повишаване на публичната осведоменост чрез провеждане на поредица от местни събития сред глухата общност и представители на Община Бургас.

Проектът ще приключи до края на настоящата календарна година.