Запазването на цената на дървата за огрев за местното население в община Малко Търново и сроковете за доставяне на дърва за населението, запазването на квотите и състоянието на републиканските пътища след добиването на дърва за огрев, бях темите, обсъдени на среща на кмета Илиян Янчев. Тя се състоя в сградата на Община МалкоТърново с ръководителите на ТП „ДГС М.Търново“ инж.Петко Георгиев, ТП „ДГС Звездец” инж.Атанас Спасов и ТП „ДЛС Граматиково” инж.Димитър Цанев.

„Получих уверението, че цената на дървата ще бъде запазена същата като през миналата година. Държавните горски стопанства ще предлагат и транспортиране на дървата, като това не е задължително. Според предварителното планиране 90 % от населението ще бъдат заредени с дърва до 30.10.2022 г. Разбира се, всичко това ще бъде извършено с повишено внимание към пътищата, по които се транспортират добитите дърва за огрев.“, обяви кметът Илиян Янчев.