Община Бургас обособи нов уютен кът за отдих по искане на жителите на село Миролюбово. Монтирана е красива беседка. Поставени са нови пейки и кошчета за отпадъци. Положена е грижа за зелената площ.

Общината изпълнява десетина подобни проекта в своите села и крайни квартали, за които привлече финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).