Ахелой ще има свой герб, като проектът беше представен от кмета Иван Георгиев в социалните мрежи за мнение на местните жители. „Предоставям на вниманието ви проект за герб на град Ахелой. Очаквам вашите мотивирани мнения и предложения по проекта, след което да бъде внесен за одобрение от Общински съвет – Поморие.“, обяви Иван Георгиев.