Новата мутация в спайк протеина на коронавируса може да промени значимо действието му на молекулярно ниво, предупреждават български учени.

През последните няколко дни те провеждат редица симулации на взаимодействията между така наречения рецепторен домейн на спайк протеина с човешкия АСЕ2 рецептор, чрез който вирусът основно навлиза в клетката.

"Наблюдаваме значително променяне както в структурата на комплекса от двата протеина, така и на взаимодействието между тях", казва ръководителят на научния екип д-р Филип Фратев.
До два дни ние ще имаме много по-точни изчисления чрез използване на суперкомпютри, с помощта на най-точните методи, които са достъпни в момента в света. На практика това ще са първите сериозни данни, на базата на които ще се правят някакви научни заключения, обясни той.

Точността на тези методи са близки до тези на експерименталните, за които ще е нужно повече време, а ситуацията е наистина тревожна, допълва д-р Фратев.

Първоначалните резултати обаче за съжаление показват значително отслабване на свързването на създадените при боледуване антитела към вируса. Степента на това отслабване ще се прецизира през следващите дни, но на база на текущите данни е между 20 и 50 пъти.

Това не значи автоматично, че нашите антитела няма да ни предпазват, но е сериозна индикация за тяхното ослабено действие към мутиралия вирус. Получените изчисления кореспондират добре и са валидирани чрез ефекта на свързване на вируса към човешкия АСЕ2 рецептор на подобни мутации, като N501D например, за които вече има експериментални данни. Става също така ясно, че N501Y предизвиква по-силно свързване към АСЕ2 за разлика от мутацията N501D, която го отслабва над 100 пъти.

Изследването ще се публикува първоначално като препринт, а нашите специалисти ще уведомят за обобщените резултатите и медиите. Това се прави с цел, за да се прецизира какви мерки е нужно да се вземат от съответните власти, посочват от научния екип на Micar Innovation (Micar21).

Повечето хора знаят за хиляди мутации на вируса, но N501Y е в буквално най-значимото място за навлизането му в клетката. Сериозността на мутацията е открита при експерименти с мишки и публикувано в списание Science като целта е била да се увеличи в пъти тежестта на тяхното заболяване и те да бъдат използвани при създаването на нови лекарства.