Каква вода пием? Има ли начин да разберем дали е чиста и то само за няколко секунди?

Отговорът е да. А как може да стане това – чрез изобретението на двама преподаватели в Бургаския университет, които измислят начин да подобрят 100-годишен метод за изследване на чистотата на водата. Те създават устройство, с което вместо за 5 дни, за 5 секунди се установява колко чиста е водата, съобщава БНТ.

И това не е всичко – устройството е с джобен размер и може да се използва в ежедневието на всеки човек, дори да не разбира нищо от химия.

Като прекомерна вяра във възможностите и малка доза лудост – Хюсеин Йеменджиев и Валентин Ненов - един доктор и един професор от Бургаския университет, казват на целия свят, че има начин веднага да се разбере дали водата е чиста само с едно устройство, което може да се побере в джоба ви.

Хюсеин Йеменджиев, изобретател: Басейновите дирекции анализират реки, езера, като анализират проби веднъж на месец - над 100- годишен метод, който е тежък за изпълнение, изисква специализирана и оборудвана лаборатория и 5 дни за получаване на резултат. Успяхме да изведем нашата идея от скица върху салфетка. Първият ни прототип беше с размерите на средноголям куфар.В рамките на две години успяхме да усъвършенстваме продукта си до абсолютно джобно преносимо устройство. На практика имате пълноценна лаборатория за анализ на качеството на водите в джоба си. С нея дори 10-годишния ми син може да анализира качеството на водите в рамките на секунди, когато и където пожелае.

В началото никой не вярва на идеята. Всички компании, с които учените се свързват, искат разработен продукт, готов за продажба и отказват да инвестират в нещо, което е на етап „проект“. Затова екипът започва работа на „собствени мускули“.

До момента, в който не ги забелязват от Европейския институт за иновации и технологии.

Хюсеин Йеменджиев, изобретател : Всички фирми, с които се свързвахме, не само български, искаха вече разработен и готов за продажба продукт, а не бяха готови да инвестират в разработване. Това стана възможно, благодарение на подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии. През 2018 г. бяхме наградени като най-добра стартираща компания в Европа в категория "Вода". Получихме извън финансовата помощ менторство, получихме обучение по бизнес. Достигнахме до първите си клиенти - един производител на спирулина, едно от големите ВИК-дружества в България. Те повярваха в нашия продукт.

Светът бавно започва да вярва в идея, която може да разреши лесно глобални проблеми.

Хюсеин Йеменджиев, изобретател: В световен мащаб близо над един милиард души са принудени да употребяват ежедневно вода, която не е минала никакъв контрол на качеството и не е претърпяла никаква обработка. Това, разбира се, крие огромен риск за тяхното здраве.

Именно затова едни от най-големите европейски проекти са свързани с изграждане на пречиствателни станции, както в големи градове, така и на отдалечени места.

Хюсеин Йеменджиев, изобретател: Далечната перспектива, в която ние виждаме своята реализация, е всеки един човек да може да участва в контрола на качеството на водите. По реки, по езера има може би хиляди рибари, туристи, които постоянно обикалят там. Ако тези хора бъдат впрегнати на доброволен принцип в мониторинга на води, с едно просто за употреба устройство, компактно, те могат да участват в този мониторинг. Ако се направят серия от измервания например в едно езеро, по-късно тези данни могат да бъдат визуализирани върху Google Maps и да се види разпределението на замърсителите по площта на езерото и това да ни насочи към конкретни източници на замърсяване.

Някой ден тази джобна лаборатория може не просто да дава повече контрол в ръцете на хората. Някой ден би спасявала хора.

Хюсеин Йеменджиев, изобретател: Един такъв продукт може да бъде много полезен за страните от Третия свят, така също и за отдалечени локации, в които няма изградена система и инфраструктура за контрол на околната среда и водите.

За някои може да звучи като прекомерна вяра във възможностите. Но не и за него.

Хюсеин Йеменджиев, изобретател: За да може да убедите другите във вашите идеи, първо трябва да убедите себе си. Ние сме в средата на пътя.

Успехът на българските учени е доказателство, че когато имаш добра идея, не е толкова трудно да я осъществиш. Защото кохезионната политика на ЕС подкрепя смелите иноватори.

Източник БНТ