Четири нови ядрени реактора да бъдат изградени в страната има амбицията служебното правителство. Но за реализация на проектите е необходимо решение на парламента, а все още няма никакви разчети за необходимите инвестиции и как те биха се отразили на цената на тока в страната.

Предстои окончателното подписване на инженерингов договор за изграждането на два блока по технология AP 1000 с американската ядрена компания "Уестингхаус" на площадката на АЕЦ "Козлодуй", каза служебният зам.-министър на енергетиката Еленко Божков на конференция в София. Намерението е с този договор да се уреди максимално участие на българската индустрия в изграждането на двата блока и използване на съществуващата инфраструктура. За изграждането на 7-ми и 8-ми блок в АЕЦ "Козлодуй" предстои подписване на междуправителствено споразумение между България и САЩ.

Преди да бъде подписано това споразумение, то трябва да бъде нотифицирано от Европейската комисия, а след подписването му от двете правителства трябва да бъде ратифицирано от българския парламент, обясни Еленко Божков.

Същият инженерингов договор предстои да бъде подписан с френската енергийна компания "Електрисите дьо Франс" (EDF) за изграждане на два блока от по 1000 мегавата, като се използва съществуващото на площадката в Белене руско оборудване за ВВЕР-1000. Предстои доизграждането им с френска конвенционална технология. За целта ще бъде подписано междуправителствено споразумение между България и Франция.

Френският изпълнителен директор за нови мощности на "Електрисите дьо Франс" ще пристигне в София на 4 април, за да се срещне със служебния министър на енергетиката Росен Христов.

Еленко Божков отбеляза, че винаги, когато има междуправителствено споразумение, участва държавата като гарант и като собственик на подобни проекти. С какъв точно процент ще бъде държавното участие, предстои да се уточни. Все още е рано да се говори какви са прогнозните стойности на инвестициите, каза Еленко Божков. Рано е и да се каже какво ще е участието на държавата и на частните инвеститори, допълни той. Това означава, че не е ясно и каква ще бъде себестойността на произвежданата електроенергия.

Към този момент интересите на "Електрисите дьо Франс" и "Уестингхаус" са да участват с преобладаващо финансиране в изграждането на двата проекта. Прогнозите са двата ядрени блока в АЕЦ "Белене" да бъдат готови през 2035 г., а през 2045 г. 7-ми и 8-ми в АЕЦ "Козлодуй", каза Еленко Божков.