Разходите на фирмите за един част труд в България са средно 7 евро, а в Германия са 37,2 евро, обявиха от европейската статистическа служба Евростат. В България трудът не само е най-евтин, но и изостава значително от средните нива за страните от ЕС.

Най-близо до нас е Румъния, където един час труд струва на бизнеса 8,5 евро. Във всички останали страни от ЕС разходите на фирмите за наемане на хора са над 10 евро на час. Сред страните с ниски разходи за труд са Унгария (10,4 евро на час), Латвия (11,1 евро), Хърватия (11,2 евро), Литва (11,3 евро), Полша (11,5 евро) и Словакия (14,2 евро).

Средно за страните от ЕС един час труд струва на бизнеса 29,1 евро. Най-скъпо излиза наемането на хора в Дания, където за един час труд работодателите дават средно 46,9 евро. На следващите места по най-високи разходи за труд се нареждат Люксембург (43 евро), Белгия (41,6 евро), Швеция (39,7 евро), Нидерландия (38,3 евро), Франция (37,9 евро), Австрия (37,5 евро) и Германия (37,2 евро).

Оказва се, че разходите за труд в Германия са над пет пъти по-високи отколкото в България, а в Дания са над 7 пъти по-високи. Затова простото сравняване на цените на сиренето и яйцата в България и Германия, каквото смята да направи служебното правителство, няма да даде никаква реална представа за надценките, които слагат търговците. У нас разходите за заплати на земеделските производители, на хората в млекопреработвателните предприятия, на шофьорите, на работниците в складовете и магазините са около пет пъти по-ниски от тези в Германия. Бензинът в България също е по-евтин. Затова, ако просто видим, че сиренето у нас е с цена близка до тази в Германия, това реално няма да даде светлина за надценките, които слагат търговците.

От Евростат публикуваха и данни за брутните и нетните доходи на хората в страните от ЕС. Разбира се, България е на последно място по размер на доходите. Брутните годишни доходи на работещ човек без деца в България са средно 9371,61 евро. Най-близо до нас е Румъния с 13 434,93 евро на година, а най-високи са брутните доходи в Дания - средно 60 750 евро на година.

По-ясна представа за нивото на доходите дават данните за нетните доходи - след плащане на данъци и осигуровки и след получаване на семейни добавки за деца. В България нетните средни доходи на работещ човек без деца са 7272 евро на година, при 8476,1 евро в Румъния и 32 850 евро в Германия. Оказва се, че средните нетни доходи на работещите хора в Германия са четири пъти и половина по-високи отколкото в България. Затова в България дори покупката на германска кола на старо излиза доста скъпо за голяма част от населението, а цените на морето са приемливи за германските туристи. В Румъния нетните доходи са с 16,5% по-високи от нашите.

Влияние върху размера на доходите на хората оказват плащаните данъци и осигуровки. Сред страните от ЕС има 11 държави с по-ниски от нашите налози върху доходите, показват данни на Евростат.

В България данъчно-осигурителната тежест върху хората с ниски доходи (които получават до 67% от средната заплата) е 34,9%, обявиха от Евростат. Тук влиза както данъкът върху доходите, който е 10 на сто, така и пенсионните и здравни осигуровки. Средно за страните от ЕС данъчната тежест е малко по-висока - 39,1%.

Най-малко налози върху доходите плащат в Кипър - само 18,1%, показват данните на Евростат. Второто място по най-ниски налози си поделят Ирландия и Малта, като и в двете страни данъчно-осигурителната тежест е 25,2%. По-ниско отколкото в България е и данъчното облагане в Дания, Естония, Гърция, Хърватия, Литва, Люксембург, Нидерландия и Полша. Най-високи налози върху доходите плащат в Белгия (45,7%), Германия (44,3%) и Австрия (43,3%).