,,Ще предложим изменения в Кодекса за социално осигуряване и юридически лица, които са изправени пред избора дали да освободят своите служители или още 3 месеца да ги задържат и да може да се възползват от подкрепа от държавата в размер на 60% от възнаграждението.

Тази подкрепа ще бъде трансферирана към юридическите лица, като те ще трябва да я допълнят до 100%. Надявам се тази мярка да може да помогне до три месеца''. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов на среща със социалните ни партньори по отношение на мерките, които взимаме и доколко са удачни в контекста на ограниченията на разпространението на коронавируса.


По инициатива на министър-председателя проведохме среща със социалните ни партньори по отношение на мерките, които взимаме и доколко са удачни в контекста на

,,Ако някой може да даде даде точна диагноза кога ще приключи сегашната ситуация, той ще заслужи награда от Нобеловия комитет. На този етап трябва да съхраним ресурсите си. Вчера анонсирах мярката, свързана с подкрепа за запазване на заетост за фирмите, които изпитват ограниченията на своята дейност заради извънредното положение. Преди да доразкажа мярката, искам още веднъж да обърна внимание, че на този етап цялата стопанска дейност е разрешена и може да се провежда – строителство, услуги, банкова дейност. Целта е социалното ограничаване. Ако на места някои държавни органи са проявили твърде голяма строгост, моля за извинение. Това, което е забранено да функционира, са ресторанти, увеселителни заведения и като цяло места, в които се струпват много хора. С други думи стопанският живот е ограничен до социалното дистанциране'', обясни Горанов.

,,Сред инструментите, които да подпомогнат кредитната система, е предложението за увеличение с 500 млн. на капитала на Българската банка за развитие. Това ще е в две направления – едното е издаване на портфейлни гаранции към търговските банки, което ще намали капиталовата тежест. Преценката ще бъде индивидуална за всеки казус. И втория инструмент с посредничеството на търговските банки: Българската банка за развитие да участва временно с опция за обратно изкупуване в капитала на дружества. Това ще става с посредничеството на търговските банки – така ще се осигурява безплатно финансиране на тези компании, които прибегнат до подобно решение. Но тепърва ще изникват много краткосрочни и дългосрочни мерки в тази насока'', коментира още той.

,,Ако успеем да избегнем този пик на коронавируса, нашите граждани ще бъдат по-малко засегнати. Възможен е и сценарий, при който ще се налага да живеем с този вирус още много месеци. При една подобна криза няма как всички да излезем сухи от водата. Ще има заетост, която ще изчезне, ще има бизнеси, които ще престанат да съществуват'', заяви министърът на финансите и увери, че на този етап държавата няма неразплатени задължения спрямо бизнеса.