Попълването на повечето годишни данъчни декларации за доходите на хората ще става автоматично от информационната система на НАП от началото на 2020 г. Хората, които в момента имат доходи от граждански договори и хонорари, просто ще трябва да отворят онлайн вече попълнена от компютъра данъчна декларация и да се съгласят, че всичко в нея е точно, пише "Труд".

Ръчно ще се попълват само някои странични доходи, които не са получени от работодател, като например от наеми, ако имотът се дава на физическо лице. Ръчно ще се попълват и данните за облекченията, но само тези, които не са ползвани чрез работодателя. Всичко това ще стане възможно след като работодателите бъдат задължени да подават онлайн до НАП справки не само за изплатените доходи, но и за удържаните данъци и осигуровки. Тези справкище трябва да се подават по-рано – до 28 февруари, за да може да бъдат обработени от НАП и заредени в данъчните декларации. Наред с това е предложено да бъде удължен срокът за ползване на отстъпката за онлайн подаване на данъчната декларация до 31 март. Тези промени са залегнали в изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са пуснати от Министерството на финансите за обществено обсъждане. Те ще влязат в сила от 2020 г., но ще бъдат гласувани от парламента още сега, за да може бизнесът да се подготви. От 2020 г. ще отпадне задължението към годишните данъчни декларации да се прилагат справки от работодателите за получените доходи. Освен това всеки, който има ПИК, ще може да направи справка на сайта на НАП за обявените за него данни от работодателите, което ще улесни попълването на декларацията, дори когато човек иска да я подаде на хартия. Още от следващата година обаче ще се промени срокът за подаване на годишните данъчни декларации на гражданите – от 10 януари до 30 април, а не както досега – още от 1 януари.