ОДМВР – Бургас обявява конкурс за 14 места за „младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в Районно управление“. Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, кандидатите е необходимо да притежават диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Право” или придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” в Академията на МВР по специалност „Национална сигурност”. Нужно е да отговарят на минималните изисквания за психологическа пригодност, както и на медицинските изисквания за работа в МВР.

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ - „На длъжности за държавни служители по чл 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се получават и подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден от 14:00 часа до 17:00 часа до 14.10.2019 г., вкл.

Краен срок за прием на документи: 14.10.2019г.