От днес започва първата сесия за работа на общинския фонд „Култура“ в Бургас. Той който бе приет с решение на Общинския съвет. А идеята е - културни организации, юридически лица, творци упражняващи свободна професия в сферата на културата от община Бургас, да могат да подават своите проектни предложения онлайн, за предоставяне нафинансови средства след провеждане на конкурс по реда и при условията на Правилника на фонда.

Кандидатите по Направления 1, 3, 4 и 6 могат да са от друго населено място, при условие, че при осъществяването на проектите си ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на Община Бургас и/или съответният проект ще се реализира изцяло или частично на територията на община Бургас


През 2022 г. в сесия 1 може да се кандидатства по всички направления:

Направление 1 – „ Нови фестивали и други културни събития“;

Направление 2 – „Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и други събития от културния календар на Община Бургас“;
Направление 3 – „Подпомагане мултиплицирането на проекти, финансирани по този Правилник и вече представени пред публика“;
Направление 4 – „Произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология (или култура) и краезнание – изкуствоведски,
исторически, краеведски (засягащи Бургас), както и юбилейни (на институции и обществено значими личности за Бургас) художествени произведения;
Направление 5 – „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на
територията на Община Бургас“ ;
Направление 6 – „Мобилност“.

Периодът за подаване на документи е от 4 януари до 18 февруари включително 2022 година.

В електронната система ще може да се влезе през сайта на Община Бургас или на директния адрес:

http://www.culturefundburgas.bg/culture/Site