В училищата вече може да се предлага обучение за служител на обреден дом. Това става ясно от публикувана в "Държавен вестник" наредба за придобиване на квалификация по професията "Организатор на обредно-ритуална дейност".

Това включва и сватбени ритуали, и сбогуване с починали, пише "Телеграф".

Наредбата е изготвена от просветното министерство и определя стандарта за обучение на служителите по радостни и тъжни ритуали. Такова обучение ще се провежда по решение на съответното училищно ръководство.

Курсовете могат да се организират и в центровете за професионална квалификация. С разрешение на БПЦ курсистите могат да посещават храмове по време на съответния ритуал, за да го изучат. Иска се да овладеят и поне един чужд език.