Заради ремонт на пътната настилка ще бъде ограничено движението на превозни средства по бул. "Стефан Стамболов" в участъка от кръговото с бул. "Никола Петков" до кръстовището с бул. "Струга".

Временната организация на движение ще се въведе от 22:00 часа на 09 октомври, сряда, до 05:00 часа на 10 октомври - четвъртък.

За посочения период от време се налага промяна в маршрутите на всички линии от градския транспорт, които минават през този участък.

Вижте как ще пътуват автобусите, обслужващи линии Б1, Б2, Б11, Б12, 11, 12, 3, 6, 15 и нощната линия:

Линия Б1 от Терминал "Изгрев"

На 09.10.2019 в 22:00; 22:20; 22:45; 23:10 и на 10.10.2019 в 04:40:

По маршрута до спирка "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Тракия" - ул. "Янко Комитов" - ул. "Даме Груев" - бул. "Струга" - бул. "Стефан Стамболов" - продължава по маршрута.

Допълнителна спирка - "Славейков", бл. 9.

Няма да се обслужва спирка "Зорница" /срещу МБАЛ/.

Линия Б2 от Терминал "Славейков"

На 09.10.2019 в 21:50; 22:10; 22:30; 22:55; 23:20 и на 10.10.2019 в 04:30; 04:50:

По маршрута до спирка "Янко Комитов" - ул. "Янко Комитов" - ул. "Даме Груев" - бул. "Струга" - бул. "Стефан Стамболов" - продължава по маршрута.

Допълнителна спирка - "Славейков", бл. 9.

Няма да се обслужват спирки - "Антон Страшимиров", "Тракия", "Младост" и "Зорница" /срещу МБАЛ/.

Линия Б11 от Терминал "Изгрев"

На 09.10.2019 в 21:45; 22:15; 22:45; 23:05:

По маршрута до до спирка Зорница, бл. 14 - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Тракия" - ул. "Янко Комитов" - ул. "Даме Груев" - бул. "Струга" - бул. "Демокрация" - продължава по маршрута - допълнителна спирка - "Славейков", бл. 9.

няма да се обслужва спирка "Зорница" / срещу МБАЛ/.

Линия Б12 от Терминал "Славейков"

На 09.10.2019 в 21:58; 22:28; 22:58 и на 10.10.2019 в 04:45:

по маршрута до спирка Тракия - бул. "Тракия" - ул. "Янко Комитов" - ул. "Даме Груев" - бул. "Струга" - бул."Демокрация"- продължава по маршрута - допълнителна спирка - "Славейков", бл. 9.

Няма да се обслужват спирки - "Младост" и "Зорница" /срещу МБАЛ/.

Линия 11 от Терминал "Славейков"

На 09.10.2019 в 21:30; 22:03; 22:30; 23:03 и на 10.10.2019 в 04:40:

по маршрута до спирка "Трапезица" - бул. "Струга" - ул. "Даме Груев" - ул. "Янко Комитов" - продължава по маршрута.

Няма да се обслужват спирки - "Струга", "Зорница" (от страната на МБАЛ) и "Славейков", бл.1.

Линия 12 от Терминал "Славейков"

На 09.10.2019 в 22;05; 22:30; 23:03 и на 10.10.2019 в 04:40:

По маршрута до спирка "Славейков, бл.9" - ул. "Даме Груев" - бул. "Струга" - продължава по маршрута.

Няма да се обслужва спирка "Зорница" /срещу МБАЛ/.

Линия 3 от кв. "Банево"

На 09.10.2019 г в 22:25:

По маршрута до спирка "Тракия" - бул. "Тракия" - ул. "Янко Комитов" - ул. "Даме Груев" - бул. "Струга" - бул. "Демокрация" - продължава по маршрута - допълнителна спирка - Славейков, бл. 9.

Няма да се обслужват спирки - "Младост" и "Зорница" /срещу МБАЛ/.

Линия 6 от кв. "Рудник"

На 09.10.2019 в 22:00 и на 10.10.2019 в 04:30:

По маршрута до спирка Зорница, бл.14 - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Тракия" - ул. "Янко Комитов" - ул. "Даме Груев" - бул. "Струга" - бул. "Демокрация" - продължава по маршрута.

Допълнителна спирка - "Славейков", бл. 9.

Няма да се обслужва спирка Зорница/ срещу МБАЛ/

Линия 15 от кв. "Сарафово"

На 09.10.2019 в 21:35; 22:05; 22:50:

По маршрута до спирка "Тракия" - бул. "Тракия" - ул. "Янко Комитов" - ул. "Даме Груев" - бул. "Струга" - бул. "Демокрация" - продължава по маршрута - допълнителна спирка - "Славейков", бл. 9.

Няма да се обслужват спирки - Младост и Зорница /срещу МБАЛ/.

Линия Н /нощна/ от Терминал "Славейков"

На 10.10.2019 в 00:00; 01:00; 02:00; 03:00 и 04:00:

По маршрута до спирка "Янко Комитов" - ул. "Даме Груев" - бул. "Струга" - бул. "Стефан Стамболов" - продължава по маршрута - допълнителна спирка - "Славейков", бл.9

Няма да се обслужват спирки - "Антон Страшимиров", "Тракия", "Младост" и "Зорница" /срещу МБАЛ/.

Всички посочени часове на курсове се отнасят за тръгването от начална спирка.