В близост до бургаските училища и детски градини ще бъдат поставени цветни съдове за разделно събиране на отпадъци. Това става ясно от отговор на кмета Димитър Николов до общинския съветник Калояна Живкова, която повдигна темата за разделно събиране в учебните заведения.

С предстоящата промяна на сметосъбирането на територията на Бургас на местата където няма контейнери на „Екопак”, е предвидено да се поставят общински съдове за разделно събиране.

При реализацията на проекта за изграждане на „Анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци” е предвидено да бъдат поставени съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци от училища и детски градини.

От отговора става ясно още, че към момента в 23 училища и 10 детски градини на територията на общината вече има създадени условия за разделно събиране.

В училищата, където е въведена такава система, има разположени малки контейнери в учебните помещения. Част от контейнерите са поставени във всяка стая, а на други места в общите помещения или само в двора на училището. Има училища, където разделното изхвърляне на отпадъците се извършва и в столовата.

В една трета от детските градини има създадена организация за разделно събиране, която се използва както от екипа, така и от децата с образователна цел.

В останалите училища и детски градини няма практика за разделно събиране на отпадъци, тъй като не разполагат със специализирани съдове. В някои от заведенията, към момента, са предприети действия за закупуването им.

„В бургаските училища многократно са провеждани кампании за чиста околна среда и за разделно събиране на отпадъците. Това, обаче, не е достатъчно, за да създадат трайни навици при децата”, смята Калояна Живкова. Според нея ако в образователните институции всички изхвърлят отпадъците разделно това ще повлияе на поведението на децата и извън училище.