От началото на идващата година безработни ще могат да кандидатстват за нисколихвени кредити за малък бизнес. Ще се отпускат между 5 и 50 хиляди лева за двегодишен период, като заемите ще бъдат гарантирани пред банките с общо 3 милиона и 400 хиляди лева от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова обясни пред "Хоризонт" основната цел на този нов тип кредити: "Да дадат възможност на много млади хора да създадат своите микропредприятия и по този начин да се гарантира тяхната заетост". Русинова обяви още, че пилотната схема "Работа", прилагана сега в 14 общини от Северозападна България, ще стане национална. Тя ще обхване догодина 196 общини с безработица над средната за страната. Частният бизнес и местните власти ще наемат и обучават безработните.

"Контингент от хора, които престояват по бюрата по труда и висят на социални помощи, да бъдат мобилизирани за работа, не само да метат улиците, а и да се включват в дейности като домашен помощник, да подпомагат част от битово-комуналните дейности, да бъдат наемани от работодател за нискоквалифицирана работа", каза пред "Хоризонт" заместник социалният министър Зорница Русинова.