В летните месеци, когато учениците са във ваканция текат ускорени строително-ремонтни дейности в сградата на училището. Завършени са голяма част от фасадите, които са топлоизолирани. Обновява се отоплителната система. Монтирани са фотоволтаични панели. Предвижда се осигуряване на достъпна среда и обособяване на СТЕМ център.
Образователната среда ще бъде напълно обновена и модернизирана. Ще бъдат доставени ново обзавеждане, компютърно оборудване и мултифункционални устройства, интерактивни дисплеи и разширяване на wi-fi мрежата.
Дейностите са по проект№ BG-RRP-1.007-0183 „Модернизация на сграда и обзавеждане в ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас, вкл. въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на STEM център и осигуряване на достъпност“ , финансиран от НПВУ.