Анекс към колективния трудов договор на здравните работници подписаха днес кметът на Бургас Димитър Николов и представителите на синдикалните организации в здравеопазването. Документът дава по-добри условия за месечните трудови възнаграждения на служителите.
С по-високи фиксирани суми се увеличават работните заплати на медицинските сестри в самостоятелните детски ясли, в яслените групи към детските градини и в здравните кабинети в училищата в Бургас. С 10% ще бъдат увеличени трудовите възнаграждения на всички служители, работещи в училищното и детското здравеопазване и на здравните медиатори.


Работниците и служителите в съответните звена ще получават допълнителни възнаграждения за 7 април – Ден на здравния работник, и 1 ноември – Ден на народните будители. Те ще са в размер на една минимална работна заплата.

Договорените по-високи трудови възнаграждения в новия трудов договор влизат в сила със задна дата от 1 януари тази година.