Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март и обединява десетки хиляди хора по света да повишат своята осведоменост за значението на водата за хората и защитата на водните ресурси. Той подчертава необходимостта от устойчиво използване и управление на водните източници за сегашните и бъдещите поколения.

По този повод учениците на г-жа Гуджукова и г-жа Цветанова от 2.А клас на СУ „Иван Вазов“ – град Поморие проведоха изнесен практически урок за опазването на околната среда. Чрез закупените от Община Поморие два високотехнологични водни дрона за почистване на плуващи на повърхността на водата отпадъци, те активно участваха в почистването на Рибарско пристанище – Поморие. На място присъства и кметът Иван Алексиев, който поздрави децата и техните учители за инициативата. „Учениците знаят колко е важно да пазим морето чисто, за да имаме по-чиста природа и как това ни прави по-здрави. Радвам се на активността, желанието и любознанието, което виждам в децата ни.“, каза кметът Алексиев.

След като акваторията на пристанището беше почистена, учениците демонстрираха и знанията си за нуждата от разделното изхвърляне на отпадъците. Те сами разделиха по видове събраните от водните дроновете отпадъци, които бяха изхвърлени на съответните места за разделно събиране.

Водните дронове са закупени по проект на Община Поморие, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.