Министерството на образованието и науката /МОН/ одобри проектите за изграждане на физкултурни салони към ОУ “Христо Ботев“ – гр. Поморие, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Ахелой и ОУ “Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково. Отпуснатите средства са в максималния размер по условията на финансиращата „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.“. По същата програма е спечелено и финансиране за основен ремонт на съществуващата спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата.

„Чрез училищата, Община Поморие успя да защити и спечели финансиране за изграждането на три нови физкултурни салона за учениците. Тепърва предстои стартиране на дейностите, обявяване на процедури за избор на изпълнители и същинското изпълнение на проектите, за които Общината ще продължи да оказва пълно съдействие и подкрепа, защото политиката ни за развитие и подобряване на образователната инфраструктура е целенасочена и постоянна.“, каза кметът Иван Алексиев и напомни, че именно в продължение на политиката за обновяване на сградния фонд на училищата и детските градини в общината, поредните сгради, които вече са в процес на обновяване са училището в с. Гълъбец и двете сгради на Детска градина „Детски свят”, с филиали в с. Порой и с. Горица, които ще бъдат санирани със средства от Държавен фонд „Земеделие“. В процес на изпълнение е и проектът за модернизация на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Ахелой, със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.