Бюджетът на Община Поморие за 2024 година бе приет днес, по време на шестото заседание на местния парламент. Общинските съветници подкрепиха решението с 13 гласа „за”. С „въздържал се” гласуваха шестима, а един общински съветник си направи самоотвод.

Финансовата рамка на бюджета на Община Поморие за 2022 г. е 61 251 058 лв. От тях данъчните приходи са 10 055 000 лв., неданъчните приходи са 12 450 474 лв., субсидии за делегирани от държавата дейности – 25 093 257 лв. Преходният остатък от 2023 г. е 13 093 781 лв. Индикативният годишен разчет за средствата от Европейския съюз в Бюджет 2024 се равнява на 22 494 688 лв.

„Това е бюджет на растежа – реален, балансиран и напълно изпълним. Съвсем реално са предвидени са средства за всички сфери и дейности – образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт, пенсионерски клубове, различни неправителствени организации и други. Смятам, че бюджетната рамка ясно говори за добри разчети и финансово равновесие, което може да се види от структурата на приходите за последните 10 години. Няма просрочени задължения, няма повишаване на данъци и такса смет, има мисъл за развитие, надграждане и просперитет.“, коментира кметът на община Поморие Иван Алексиев.

Капиталовата програма на Общината за 2024 г. е 14 578 051 и включва проектиране на сгради, улично осветление и основни ремонти, сред които: проектиране за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в няколко от учебните заведения на територията на общината, проекти за основен ремонт на улици, проекти за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“ – Поморие и ОУ „Христо Ботев“ – Ахелой, проекти за изграждане на пенсионерски клуб в Каблешково, младежки център в Поморие и други.

Бюджет 2024