ЦПЛР- Общински детски комплекс – Поморие
обявява литературен конкурс,
посветен на личността и делото на Апостола, на тема:

Слово и дело – венецът на един живот“

Цели на конкурса:

 • да се формират национално самочувствие и самосъзнание;
 • да се даде възможност на учениците да заявят позиция;
 • да се провокират интерес и творческо въображение.

Участници в конкурса са ученици от 7. до 12. клас, разделени в две групи:

 • 7.- 9. клас
 • 10.- 12. клас

Регламент:

 • Конкурсът е в два раздела: поезия и проза /есе/;
 • Всеки участник представя само една творба, като есето не трябва да надхвърля една печатна страница – формат: Word, шрифт: Times New Roman, размер на шрифта: 12 пункта;
 • Всяка творба трябва да е авторска, да НЕ е участвала в друг конкурс и да НЕ е публикувана в интернет пространството;
 • Творбите изпращайте на адрес: odk_pomorie@abv.bg до 09.02.2024 г. – 17.00 ч.

Задължително отбележете:

 • Име и фамилия; години;
 • Училище /институция/; клас; преподавател;
 • Точен адрес и телефон за връзка.

Срок за изпращане: 09.02.2024 г. до 17.00 ч.

Всеки участник ще получи грамота с лика на Левски, а отличените с първи места творби ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Поморие.

Резултатите ще бъдат обявени на 16.02.2024 г. в сайта www.pomorie.bg.