С решение на Министерски съвет Община Поморие бе одобрена за 100-процентово безвъзмездно финансиране на строящата се детска градина в село Гълъбец. Сградата е едноетажна с монолитна, стоманобетонова конструкция, със застроена площ 860 кв.м. Дворното място е с обща площ 3786 кв.м, от които за зелени площи са предвидени близо 1800 кв.м. Пространството е разделено на зони за игра на всяка отделна група, беседки, паркови елементи и растителност. Покривът и всички ограждащи елементи са топлоизолирани с изолационни материали, съгласно нормативните изисквания за енергийна ефективност.

„Радвам се, че още един проект на Община Поморие бе одобрен за финансиране. Това ще допринесе за удобството на родители, учители и деца и ще осигури възможност за въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. Дейностите са към финала си и предстои озеленяване, което ще се извърши с общински средства. Убеден съм, че мястото ще се превърне в красив „Детски свят“, каквото е и името на градината“, коментира кметът на община Поморие Иван Алексиев.

Градината е с функционално разпределение на помещенията, включващо: фоайе с главен вход; помещение за охрана в непосредствена близост до фоайето; централен физкултурен-музикален салон; зони за две градински групи, състоящи се от спалня и занималня, приемно помещение за доставка на храна от кухня-майка и кухненски офис за разливане на храна. Във всяка от зоните е обособен кът за хранене, гардероб, умивалня и тоалетна за групите от по двадесет деца. На етажа са разположени също директорски и лекарски кабинет, каса, обслужващи коридори, методичен кабинет с място за почивка на персонала, складови помещения, помещение за главно ел. табло, котелно и други.