Конкурс за пет проекта, реализирани от младежи на възраст от 15 до 29 години, които ще им дадат възможност да превърнат собствените си идеи в реалност, обяви Международният център в Бургас. Инициативите могат да бъдат в следните сфери- неформални дейности и обучения, наука и образование, култура, творчество и визуално изкуство, младежки пространства, екология, опазване на околната среда и грижа за животните, както и здравословен начин на живот и спорт, съобщиха от Община Бургас. Проектите ще се реализират в рамките на шест месеца. А одобретите предложения ще бъдат обявени на 30 юни.

Кандидатите могат да участват както индивидуално, така и в екип. Но първо, подчерта управителят на Международния младежки център Мария Салабашева, трябва да имат идея, която е изпълнима: „Нещо малко, но което да има въздействие върху обществения живот, върху градската среда, върху инфраструктурата. И да направи една малка, но видима промяна", каза Мария Салабашева.

Експертите в центъра ще помогнат на младежите за по-прецизното представяне на концепцията, ще подадат ръка и за закупуването на материали, в случай, че са необходими, разбира се, но без вече познатите прийоми за усвояване на публични средства-хонорари за лектори, наем на зали и пр.

„Идеята е младите хора да знаят от стъпка А до стъпка Я как се преминава през един мини проект. Това ще им бъде от полза и в бъдеще и ще могат ясно да структурират идеите си“, посочи управителят на Международния младежки център.

- Проектната идея за младежка инициатива трябва да се разпише в следния формуляр: https://docs.google.com/document/d/1NBOA9okSr0sUqURMu0OMq6U2psiZYvP2FvrxkWhfaJ4/edit?fbclid=IwAR1pREaCE2E8DILqzmWp1EJ3fn7uBOyWzHiJ5oV9BisBBRq9MjnI4R3qWJc#heading=h.eslbruujagbq

- Попълненият формуляр трябва да се изпрати на имейл: office@yicburgas.bg до 23.06.2023 г.

Подробности за регламента на конкурса може да намерите на: https://docs.google.com/document/d/1lyv77ft85T3QCpYGIbaZeXWnrZVWGY05/edit?fbclid=IwAR2RmFGtxki7XtaIRW0TH-oUEEaTQL-Aka7qot3vZkIhfWiSyY3mgmVDDCY

Екипът на Младежки Международен център е отворен за консултации и менторство за изготвяне на проектните идеи. Записване на тел.: +359 895 222 914 / +359 885 566 781.

За дейностите и предстоящите събития на Международния младежки център може да се информирате тук:

https://www.facebook.com/YICBurgas

https://www.instagram.com/yicburgas/

https://yicburgas.bg/

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.