Общо 44 заявления на пенсионерски клубове са одобрени за финансиране по общинската програма „Активни пенсионери“, насочена към обогатяване на културния и спортния живот, както и на самодейни изяви в Бургас. Тя се реализира по идея на кмета Димитър Николов.

41 от клубовете са кандидатствали за финансиране на участия в национални фестивали и концерти, за осигуряване на средства за музиканти, хореографи и корепититори, доокомплектоване на народни носии и костюми, както и за закупуване на музикални инструменти.

Три пък, които са посочили, че искат средства за заплащане разходите за проекти, които са насочени към развиване на културна дейност, образователни курсове и спортни занимания с инструктор.