„Доц. д-р Мария Ганева ще остане в историята на Бургаския свободен университет като ярка, силна и вдъхновяваща личност, отдала цялата си енергия, труд и ентусиазъм за каузата БСУ. Тя е един от създателите на университета през 1991 година, основоположник и декан на Педагогическия факултет до 2000 г.”, пишат в съболезнователния си адрес президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов и ректорът на учебното заведение проф. д-р Милен Балтов.

Погребението на доц. Ганева ще е утре, 26.07.2022, в 11ч. в Ритуалната зала на Гробищен парк Бургас.

Доц. Ганева създаде първа в страната специалността „Социални дейности“, която днес се преподава във всички български университети на основата на създадените от нея учебни програми.

Нейна е и идеята за интегрираната специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, която успешно стартира в Бургаския свободен университет и се реализира във всички педагогически факултети в България.

Стотиците випускници на тези образователни програми днес са доказани професионалисти в структурите на социалната администрация, в предучилищното и в училищното образование.

Като декан на Педагогическия факултет, член на Академичния съвет и на Общото събрание доц. д-р Мария Ганева неведнъж е доказвала своята високоотговорна гражданска позиция, устойчивост и принципност при преодоляване на трудностите, съпътстващи развитието на Бургаския свободен университет. Със своя труд, нестихваща енергия и висок професионализъм тя допринесе както за развитието на институцията БСУ и на Педагогическия факултет, така и за структурното изграждане на висшето образование в областта на педагогиката и на социалните дейности.

Носител е на „златна значка“ и на „почетен плакет на БСУ“ за цялостен принос в създаването и изграждането на Бургаския свободен университет.

Академичното ръководство на БСУ, преподавателите, студентите и служителите изказват искрени съболезнования на семейството на доц. д-р Мария Ганева.

Съболезнования изказва и екипът на БургасИНФО, част от който е сред възпитаниците на доц. Ганева.