Идеята на община Бургас да намали щата на администрацията си, като преструктурира своите звена, срещна спънка при предложението ОП „Летен театър фестивали и концерти” да поеме управлението на Младежки културен център. Така щатните бройки и разходите щяха да бъдат намалени. В емоционална реч обаче младият общински съветник от БСП Васил Иванов заяви, че няма да подкрепи това предложение, защото е... против закриването на Младежкия дом. Вероятно заради фалшивите новини с това твърдение, които циркулират в социалните мрежи.

Оказа се обаче, че никой няма ни най-малко намерение да закрива Младежкия дом.

„Това са културни организации, а не културни институти. В общата им структура има 4 творчески общности. Статутът им не се променя”, каза зам.-кметът по култура Диана Саватева.

„Няма закриване, а сливане. Нищо, което касае творческата дейност, няма да бъде променено”, побясни общинският съветник от ГЕРБ – известният актьор Тони Минасян.

„За ползвателите на Младежкия културен дом ще има повече средства за следващата година, защото ще ги икономисаме от администартивни разходи. Другият вариант е да задържим администартивните разходи, както настоявате. Вие решете”, каза кметът Николов.

Станимир Апостолов от СДС обясни, че община Бургас е единствената, която не закрива, а постоянно открива нови културни центрове, които се използват не само от бургазлии, а от хора от цялата страна. Той даде пример с възраждането на Морското казино, като културен център, експо център „Флора” и др. и обясни, че няма закриване, а сливане.

Председателят на постоянната комисия по култура Веселин Пренеров отъждестви изявлението на БСП с пиесата на Уилян Шекспир „Много шум за нищо”.

Въпреки това съветниците продължиха дискусията без да разбират структурните проемни, което принуди кмета Николов да изтегли докладната и да сложи край на безмислената дискусия.

Странното в случая е, че следващата подобна докладна за сливане на структури с цел оптимизация на разходите на администрацията те гласуваха дори без дискусия.