С над половин милион лева приходи повече отчита "Слънчев бряг“ АД до 31 август 2022 г. в сравнение със същия период на миналата година. През летен туристически сезон 2022 до момента дружеството реализира постъпления от 1 625 411 лв. без ДДС. В сравнение за периода януари-август 2021 г. тази цифра е била 1 056 796 лв. без ДДС.

"За първите 8 месеца на 2022 г. успяхме да надвишим приходите от наеми и ползване на транспортна инфраструктура, които имахме за цялата минала финансова година с над 330 000 лв. без ДДС“, отчита Златко Димитров, изпълнителен директор на "Слънчев бряг“ АД.

Той допълва, че това се дължи главно на по-големия интерес от страна на бизнес оператори в комплекса към наем на площи и приходи от пропускателен режим, както и в по-малка степен на повишените цени вследствие на инфлацията.

Приходите от тротоарно право са се повишили над 2 пъти, при положение, че средното увеличение на цена е едва около 20%. Приходите от пропускателен режим също са се увеличили с над 60%.

"От тук правим извода, че този сезон повече наематели и туроператори са имали инициатива в комплекса, което значи, че бизнесът започва да се възстановява“, казва още изпълнителният директор на "Слънчев бряг“ АД.

Прави впечатление, че през втората половина на месец септември 2022 г. комплексът отчита повишен брой туристи в сравнение с предходната година. Това са предимно чуждестранни посетители от Великобритания и Полша.

За летен туристически сезон 2022 реализираните инвестиции от страна на дружеството само в поддръжка на инфраструктурата са в размер на над 1 милион лева. В тази сума влизат поддръжката и обновяването на улици, алеи, тротоари, поддръжка на алейно осветление, озеленяване и паркоподдържане, санитарна дезинфекционна дейност, както и разходи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, ред и сигурност.

"Разходите ни този сезон са се увеличили с близо 200 000 лв. без ДДС. Само тези за електричество, които включват осветлението в комплекса през активния летен сезон, до момента за 2022 г. са над 202 000 лв. без ДДС след приспадане на финансирането. За сравнение за същия период на 2021 г. тази цифра е била малко над 85 000 лв. без ДДС“, обяви Златко Димитров.

Дружеството продължава да инвестира в развитие на инфраструктурата в Слънчев бряг, както и да подпомага сигурността по време на активния летен сезон чрез видео наблюдение, осветление на пешеходни пътеки, както и с правила и контрол за паркирането на територията на най- големия курортен комплекс у нас.