Училище за IT специалисти ще има в "Меден рудник". Предложението за създаване на професионална гимназия по компютърно програмиране дойде от кметът Димитър Николов днес и бе прието с пълно единодушие от Общински съвет - Бургас. Новата гимназия ще се помещава в сградата, в която досега се обучаваха учениците от Професионалната техническа гимназия. Там ще бъде обособен образователен кампус. Съществуващите сгради ще бъдат ремонтирани, а кабинетите ще бъдат оборудвани.

"Това е най-смислената докладна записка, касаеща бъдещето на Бургас. Кураж и смелост да направим този сериозен ход ми даде информация за огромния интерес на младите да учат подобни науки", посочи пред общинските съветници кметът на Бургас Димитър Николов. Той отбеляза, че ще са необходими немалко средства, защото 90 % от преподавателите ще бъдат привлечени от София, но ще се търси финансиране от държавата и резерви в местния бюджет. Той припомни също, че преди половин година стартираха курсове по програмиране в Бургас. В момента в двата курса на СофтУни се обучават по 200 души, в Бизнес инкубатора се обучват 100 деца по уеб дизайн.

Предвижда се училището да бъде с интензивно изучаване на английски и немски език и да подготвя специалисти в професионално направление "Компютърни науки", професия "Програмист", специалности "Програмно осигуряване" и "Приложен програмист" със срок на обучение 5 години с прием след завършен седми клас. Учениците ще придобиват още специфични знания по роботика, изкуствен интелект, хардуерен дизайн, киберсигурност, облачни технологии посредством допълнително заложените часове в учебния план.

Кметът вече е изпратил покани до 10-те водещи софтуерните компании, които да пратят своите мениджъри, за да участват в училищното настоятелство и да дават насоки за учебната програма на иновативната гимназия. В новото училище ще бъде прилагана специална менторска програма, при която ученикът ще работи в тясно сътрудничество с наставник от конкретна технологична фирма в реални условия по актуални казуси. Процесът на наставничество позволява на учениците да изпробват своите интереси и да прилагат знанията и уменията си в реални условия. Според Николов петте години на обучение по програмиране и изкуствен интелект ще бъдат достатъчни за тези деца един ден да работят на всяка точка в Еропа.