За първи път от 4 години Общинският съвет на Бургас гласува редовен бюджет след дългите периоди на Kовид пандемия, служебни правителства, инфлация, частични национални бюджети, които влияят пряко на приемането на бюджетите на oбщините. Дискусията по проекто-бюджета на Бургас за 2024 г. приключи преди минути. Очаква се той да бъде подкрепен с гласовете на огромна част от общинските съветници, а против да гласуват съветниците на БСП, „Възраждане“ и СЕК.

След края на дискусията зам.-кметът по бюджет и финанси Станимир Апостолов направи обобщение на силните страни на бюджета. Публикуваме част от неговата реч, засягаща най-важния финансов документ в администрацията, по който ще се развива общината в следващата година.

„Бюджетът на Бургас не е една обикновена план – сметка за приходи и разходи на Общината. В него преди всичко намират отражение политиките на кмета за развитието на нашия град. Тези политики, които спечелиха огромна подкрепа на последните местни избори и му дадоха право да води града в пети пореден мандат. И аз съм уверен, че проектът за бюджет ще получи силна подкрепа, защото не чух критики по отношение на надграждащите политики в образованието, здравеопазването и социалните грижи. Не чух критики по отношение на изключително амбициозната ни инвестиционна програма, както и по екологичните политики. Не чух критика и по отношение на рекордните бюджети за спорт и култура. И няма как да е другояче, защото проектът за бюджет за 2024 г. покрива нуждите на всички слоеве на гражданското общество.

За мен това е 9-ти Бюджет който разглеждам. В решенията по предишните осем бях в качеството си на зам.-председател на Комисията по „Бюджет и финанси“ и винаги преди сесия съм коментирал с колеги от комисията – „Как намират бюджета и дали биха го подкрепили ?“ Колегите от определилите се за опозиционни партии винаги ми даваха един и същ отговор: „Бюджетът е много добър и има стабилна конструкция, но не можем да го подкрепим защото ще си имаме неприятности с нашите партийни централи“. От тези колеги в момента виждам само един – двама останалите не са спечелили подкрепа от бургазлии.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници ,

само преди 4 месеца вие получихте огромен кредит на доверие от нашите съграждани, които ви избраха да ги представлявате в Общинския съвет на град Бургас . Едновременно с това вие носите и огромната отговорност да гласувате от тяхно име и за тяхна сметка за успешното развитие на нашия град. Ето защо Ви призовавам да гласувате в името на гражданите на Община Бургас, а не в името на Вашите партийни централи“, апелира зам.-кметът Станимир Апостолов”.

От думите на Апостолов стана ясно, че членовете на рейтинговия комитет са обсъдили благоприятни фактори върху финансовото развитие на Община Бургас, като повишаването на собствените приходи и запазване на липсата на просрочени задължения. Общината се характеризира с нисък размер на дълга като процент от планираните приходи и изравнителната субсидия. Освен това Бургас продължава да се отчита най-висока осреднена събираемост на местните данъци и такси в сравнителен план / включително и на национално ниво , и спрямо общините областни центрове /.

Зам.-кметът Станимир Апостолов разгроми митовете за "шоковото" вдигане на данъците. Ето и какви са фактите:

“Прави впечатление, че вече три месеца има опити бургаското гражданство да се заблуждава с манипулативни термини, които се използват от някои общински съветници с лекота. Категорично заявявам , че в Проекта за бюджет за 2024 г. НЯМА ШОКОВО ВДИГАНЕ НА ТАКСИ , КАКТО И НЯМА УВЕЛИЧЕНА ДАНЪЧНА ТЕЖЕСТ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, и сега ще ви обясня защо. ТБО е целева такса и събраните по нея средства служат само и единствено за обслужване на план-сметката за чистота и отчисленията по чл.60 и чл. 64 от „Закона за управление на отпадъците “. Тя се определя като промил върху данъчна основа. За данъчна основа се използва данъчната оценка на жилищата на гражданите. Данъчната оценка зависи от квадратурата на жилището, вида на неговата конструкция, наличието на комуникации в и около имота, година на построяване и коефициент за местоположение.

Този коефициент е много важен, защото за един и същ тип жилище и с еднакви размери, таксата която плаща собственикът му в центъра на Бургас е по-висока от таксата, която плаща собственика на идентично жилище в “Меден рудник “ но от друга страна пък, въпреки шоковото увеличение на ТБО, плаща по-малко от собственик на идентичен имот в центъра на Варна.

Данъчните оценки се актуализираха за последен път през 2009 г. и тогава те бяха равни, а доста често и по-високи от пазарните цени. Някъде до около 2015 г. , заради забавения ръст на пазара на недвижими имоти , те бяха приблизително равни и данъчните оценки бяха актуални към пазарната действителност. В следващите години обаче станахме свидетели на изключително ускорен ръст на пазара на недвижими имоти и в края на 2023 г. Средната пазарна цена на жилищен имот в Бургас стана с 200 % по-висока спрямо средната пазарна цена за 2009 г. Тоест имаме 200 % амортизация на стойността на данъчната основа. При 200 % амортизация на стойността на данъчната основа и при 30 % покачване на таксата няма как да говорим за0 шоково вдигане на ТБО.

От друга страна за да се твърди , че имаме увеличаване на данъчната тежест за гражданите, трябва да имаме един постоянен измерител и това е средногодишната работна заплата за Община Бургас. През 2009 г. тя е била в размер на 7296 лв. , а към края на 2023 г. 21 085 лв. Тоест имаме 300 % увеличение на доходите за периода и , АКО през 2009 г. делът на ТБО в средната годишна работна заплата е бил 0,71 % ,ТО през 2024 г. ТОЗИ ДЯЛ Е ЕДВА 031 % , ВЪПРЕКИ ШОКОВОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСАТА с 30 %. Ето защо твърденията за увеличената данъчна тежест са манипулативни и неверни.

Подобна аналогия може да направим и с цените за платено паркиране макар , че са доста различни изискванията към общинските такси и цените на услугите – каквато е тази за т.нар. Синя зона . И аз съм потресен от непродуктивният акт на оспорване на решението, което Общинският съвет взе на последната си сесия за 2023 г. по отношение на Платената зона за паркиране.

Областният управител на Бургас има икономическо образование и едва ли не е в състояние да направи разлика между общинска такса и цена на услугите , ето защо аз отдавам този му деструктивен акт на базисен популизъм с цел извличане на евтини политически дивиденти .

Събираемостта на текущите вземания е предизвикателство за всяка организация, оперираща с масови плащания. Не е толкова просто занимание , както да събереш от 10 обекта 100 каси амбалаж от „Кока кола“ и да имаш 100 % събираемост.

Нито НАП , нито НОИ , нито банките и застрахователите , нито телекомите могат да достигнат 100 % събираемост на текущите вземания . Дори Енергото и кабелните оператори въпреки , че при не плащане прекъсват услугата нямат 100 % събиреамост. При тези плащания се счита за успешна текуща събираемост когато се събират поне 75 % от текущите вземания. За Община Бургас този показател е над 80 %.

По отношение на общинския дълг искам да ви информирам, че Община Бургас няма чисто търговски заеми от банки , а привлеченото финансиране е по специално създадените от държавата финансови механизми ФЛАГ и ФУГ, както и Европейските кредитни механизми на ЕИБ и ЕБВР.

Отпуснатите заеми по тези механизми са във връзка с съфинансиране по проекти и се характеризират с дълъг гратисен период и изключително ниски лихвени нива. Община Бургас НЯМА просрочени плащания по лихви и главници, няма и емитиран Облигационен заем.

Съотношението на плащанията по общинския дълг спрямо средния размер на собствените приходи за последните три години е 5,56 % , което е приблизително пет пъти по-ниско от максимално допустимия праг от 25 % за финансова стабилност”, завърши изложението си Станимир Апостолов.